Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 21-03-2019 godz. 20:57:22

Poprawka 5

Za: 22 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18