Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 21-03-2019 godz. 20:56:41

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15