Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 21-03-2019 godz. 20:56:16

Poprawka 2

Za: 21 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17