Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:12:02

Poprawka 1, 20

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12