Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:11:17

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 53 0 53 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 27 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 3 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0