Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

Dnia 18-10-2012 godz. 09:07:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 0 27 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 0 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0