Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:06:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13