Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:19:15

Poprawka 17

Za: 35 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15