Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:18:44

Poprawka 16

Za: 68 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15