Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:18:21

Poprawka 15

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13