Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:17:31

Poprawka 13

Za: 59 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13