Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:16:44

Poprawka 11

Za: 34 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12