Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:16:14

Poprawka 10

Za: 32 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13