Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:15:48

Poprawka 9

Za: 20 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14