Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:15:13

Poprawka 7, 22

Za: 58 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12