Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:14:42

Poprawaka 6

Za: 19 Przeciw: 69 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12