Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 18-10-2012 godz. 09:13:42

Poprawaka 4

Za: 59 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12