Narzędzia:

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dnia 26-02-2019 godz. 22:16:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16