Narzędzia:

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dnia 26-02-2019 godz. 22:15:40

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15