Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 26-02-2019 godz. 22:13:06

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 76 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15