Narzędzia:

Dnia 26-02-2019 godz. 17:37:11

Za: 54 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24