Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Dnia 26-02-2019 godz. 22:32:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15