Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Dnia 26-02-2019 godz. 22:31:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 16