Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-02-2019 godz. 22:30:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 16