Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Dnia 26-02-2019 godz. 22:25:50

Poprawka 5

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16