Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Dnia 26-02-2019 godz. 22:25:21

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15