Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 26-02-2019 godz. 22:22:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14