Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-02-2019 godz. 22:21:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17