Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-02-2019 godz. 22:19:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14