Narzędzia:

Ustawa o Agencji Badań Medycznych

Dnia 26-02-2019 godz. 22:17:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17