Narzędzia:

Dnia 26-02-2019 godz. 09:10:15

Za: 22 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22