Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Dnia 01-02-2019 godz. 20:32:32

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16