Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Dnia 01-02-2019 godz. 20:31:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 3 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17