Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2019 godz. 20:28:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16