Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2019 godz. 20:28:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17