Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 01-02-2019 godz. 20:24:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16