Narzędzia:

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dnia 01-02-2019 godz. 20:18:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 17