Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Dnia 01-02-2019 godz. 20:33:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 56 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 18