Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Dnia 01-02-2019 godz. 20:33:10

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16