Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Dnia 20-12-2018 godz. 10:50:49

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17