Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Dnia 20-12-2018 godz. 10:50:22

Poprawka 3

Za: 22 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 18