Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Dnia 20-12-2018 godz. 10:50:04

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18