Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej

Dnia 20-12-2018 godz. 17:16:01

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14