Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej

Dnia 20-12-2018 godz. 17:15:21

Poprawka

Za: 30 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15