Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dnia 20-12-2018 godz. 17:12:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 57 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 14