Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dnia 20-12-2018 godz. 17:11:36

Poprawka 4

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15