Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dnia 20-12-2018 godz. 17:10:56

Poprawka 3

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17