Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dnia 20-12-2018 godz. 17:09:35

Poprawka 1, 5

Za: 28 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14