Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Dnia 20-12-2018 godz. 17:06:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16