Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dnia 20-12-2018 godz. 17:05:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17